ΑΡΧΙΚΗ


Νίκος Εμμ. Σκουλάς 

τ. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ

τ. Μέλος και Γραμματέας της Επιτροπής συγγραφής της Διακήρυξης  της    3ης του Σεπτέμβρη

τ. Υπουργός τ. Γ. Γ. ΕΟΤ

τ. Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Οργανισμών Συγγραφέας

Μέλος του Εργαστηρίου Επιμόρφωσης του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, Συνταξιούχος και Ενεργός Πολίτης